Wydarzenia

W malowniczym Szczecinku miało miejsce wydarzenie sportowe o zasięgu międzywojewódzkim, które przyciągnęło ponad 200 adeptów akrobatyki sportowej. Wśród uczestników znalazły się również reprezentantki CRC Leszno.... Czytaj dalej
Do malowniczego miasta Szczecinka, położonego nad jeziorem Trzesiecko, ściągnęło ponad 100 utalentowanych uczniów z 35 różnych szkół muzycznych z całych kraju. Zgromadzili się oni tutaj,... Czytaj dalej
Jacek Pawłowicz, ubiegający się o urząd burmistrza Szczecinka z listy komitetu Zjednoczeni Razem dla Szczecinka, wzywa swoje rywalizujące strony do przystąpienia do debaty o sprawach... Czytaj dalej
Za okazją Jarmarku Świątecznego, który ma miejsce na szczecineckim deptaku, będzie można napotkać wolontariuszy z Funduszu Tratwa Szczecinek. Będą oni wyposażeni w puszki do zbiórki... Czytaj dalej
Ten piątek, 8 grudnia, przyniesie mieszkańcom Szczecinka niecodzienną okazję do nabycia unikalnych, ręcznie tworzonych ozdób świątecznych. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Szczecinku organizuje bowiem kiermasz, na... Czytaj dalej
Szczecin stanie się areną rywalizacji ocho tenorów, którzy przybywają z różnych stron globu, aby wziąć udział w 23. Wielkim Turnieju Tenorów. Regionalny periodyk „Głos Szczeciński”... Czytaj dalej